Representantforslag om å styrke rettssikkerheten i asylprosessen

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Torhild Bransdal, Kjell Ingolf Ropstad, Simon Molvær Grimstad, Tore Storehaug Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Foslag fra (KrF) Innstilling avgitt 19.02.2019 Innst. 172 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet Representantforslag 237 S (2017-2018) fra stortingsrepresentantene Torhild Bransdal, Kjell Ingolf Ropstad, Tore Storehaug og Simon Molvær Grimstad om å styrke rettssikkerheten i asylprosessen, jf. Innst. 172 S (2018-2019). Representantforslaget ble ikke vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 19.02.2019

   Behandlet i Stortinget: 05.03.2019