Endringer i forslaget til statsbudsjett for 1987 vedrørende utviklingshjelp under kapitlene 1210, 1211, 1212, 1270, 1271, 1274 og 1299.

St. prp. nr. 1. Tillegg nr. 4, Budsjett-innst. S. nr. 3 for 1986-87

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i utenriks- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 17.11.1986 Budsjett-innst. S. nr. 3 (1986-87)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 17.11.1986

   Behandlet i Stortinget: 25.11.1986