Renter på postgirokonti, kap. 2452

St. prp. nr.1. Tillegg nr. 2, Budsjett-innst. S. nr. 14 for 1986-87

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i samferdselskomiteen Innstilling avgitt 20.11.1986 Budsjett-innst. S. nr. 14 (1986-87)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.11.1986

   Behandlet i Stortinget: 28.11.1986