Diverse endringer i Samferdselsdepartementets budsjettforslag m.v. for 1987

(St. prp. nr. 1. Tillegg nr. 5, kap. 1320, 1325, 2452, 4320 og nytt kap. 1350, 1351, 4325 og 4350, Budsjett-innst. S. nr. 14 for 1986-87

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i samferdselskomiteen Innstilling avgitt 20.11.1986 Budsjett-innst. S. nr. 14 (1986-87)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.11.1986

   Behandlet i Stortinget: 28.11.1986