Sametingets virksomhet 2017

Meld. St. 18 (2017-2018), Innst. 85 S (2018-2019) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 29.11.2018 Innst. 85 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet Meld. St. 18 (2017-2018) Sametingets virksomhet 2017, jf. Innst. 85 S (2018-2019). Meldingen ble enstemmig vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.11.2018

   Behandlet i Stortinget: 18.12.2018