Samtykke til å sette i kraft en protokoll om endring av overenskomst av 23. september 1996 mellom de nordiske land til unngåelse av dobbeltbeskatning og forebyggelse av skatteunndragelse med hensyn til skatter av inntekt og formue, undertegnet i Helsingfo

Prop. 114 S (2017-2018), Innst. 26 S (2018-2019)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 23.10.2018 Innst. 26 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig samtykket til at regjeringen setter i kraft protokollen til endring av den nordiske skatteavtalen som gjennomfører skatteavtaleanbefalinger fra OECD/G20 om Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) for å motvirke overskuddsflytting og uthuling av skattegrunnlaget.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 23.10.2018

   Behandlet i Stortinget: 08.11.2018