Innstilling fra finanskomiteen om Samtykke til å sette i kraft en protokoll om endring av overenskomst av 23. september 1996 mellom de nordiske land til unngåelse av dobbeltbeskatning og forebyggelse av skatteunndragelse med hensyn til skatter av inntekt og formue, undertegnet i Helsingfors den 29. august 2018

Til Stortinget
Oslo, i finanskomiteen, den 23. oktober 2018

Henrik Asheim

Rigmor Aasrud

leder

ordfører