Enkelte hovedspørsmål i norsk utviklingshjelp.

St. meld. nr. 36 for 1984-85, innst. S. nr. 186 for 1986-87

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i utenriks- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 21.05.1987 Innst. S. nr. 186 (1986-87)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 21.05.1987

   Behandlet i Stortinget: 02.06.1987