Svalbard.

St.meld. nr. 40, innst. S. nr. 212 for 1986-87

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i utenriks- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 29.05.1987 Innst. S. nr. 212 (1986-87)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.05.1987

   Behandlet i Stortinget: 04.06.1987