Representantforslag om trygge sykehus foran dyre prestisjeprosjekter

Dokument 8:8 S (2018-2019)

Status: Forslaget er til behandling i komiteen.

Forslag fra Bjørnar Moxnes, Kari Elisabeth Kaski, Kjersti Toppe Saken er til behandling i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (R), (Sp), (SV)

Saksgang