Valgkomiteen om valg av medlemmer og varamedlemmer til Nordisk råd

Innst. 20 S (2018-2019)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 04.10.2018 Innst. 20 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har valgt medlemmer og varamedlemmer til Nordisk råd.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.10.2018

   Behandlet i Stortinget: 09.10.2018