Forslag fra stortingsrepresentantene Arent M. Henriksen, Hanna Kvanmo, Kjellbjørg Lunde, Magnar Sortåsløkken og Tora Aasland Houg datert 9. oktober 1985 til lov om forbud mot atomvåpen på skip i norske havner.

Dok. nr. 8:1 for 1985-86, innst. O. nr. 37 for 1986-87

Status: Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Arent M. Henriksen, Hanna Kvanmo, Kjellbjørg Lunde, Magnar Sortåsløkken, Tora Aasland Saken er behandlet i utenriks- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 25.03.1987 Innst. O. nr. 37 (1986-87)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 25.03.1987

   Behandlet i Odelstinget: 09.04.1987