Norges deltagelse på verdenskonferansen for å gjennomgå resultatene av FNs kvinnetiår i Nairobi 15. til 26. juli 1985.

St. meld. nr. 48, innst. S.nr. 151 for 1985-86

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i utenriks- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 05.05.1987 Innst. S. nr. 151 (1986-87)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.05.1987

   Behandlet i Stortinget: 19.05.1987