Om endringer i de faste komiteers sammensetning og om suppleringsvalg av et varamedlem i administrasjonsstyret.

Innst. S. nr. 4 for 1986-87

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet