Om forslag fra stortingsrepresentantene Hanna Kvanmo og Ragnhild Queseth Haarstad datert 23. oktober 1986 om Norges standpunkt til forskningsprogrammer og utviklingsplaner til bruk i verdensrommet.

Dok. nr.8:3, innst. S. nr. 36 for 1986-87

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Hanna Kvanmo, Ragnhild Queseth Haarstad Saken er til behandling i utenriks- og konstitusjonskomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet