Regulering av pensjoner i 2018 og pensjonisters inntektsforhold

Meld. St. 5 (2018-2019), Innst. 95 S (2018-2019)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Arbeids- og sosialdepartementet Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Innstilling avgitt 04.12.2018 Innst. 95 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet en årlig melding som omhandler regulering av pensjoner mv. fra 1. mai 2018 og pensjonisters inntektsforhold.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.12.2018

   Behandlet i Stortinget: 13.12.2018