Samarbeidet i Atlanterhavspaktens organisasjon ( NATO) i 1985.

St. meld. nr. 16,innst. S. nr. 110 for 1986-87

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i utenriks- og konstitusjonskomiteen (Utkast til innstilling er forelagt forsvars komiteen til uttalelse) Innstilling avgitt 18.03.1987 Innst. S. nr. 110 (1986-87)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 18.03.1987

   Behandlet i Stortinget: 31.03.1987