Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2017/1128 (portabilitetsforordningen)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kulturdepartementet Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Utkast til innstilling er forelagt for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse Innstilling avgitt 30.11.2018 Innst. 82 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig samtykket i at EØS-komiteens beslutning om innlemmelse av portabilitetsforordningen i EØS-avtalen. Forordningen gir felles europeiske regler for å sikre at abonnementer av portable nettbaserte tjenester også får tilgang til disse tjenestene ved midlertidig opphold utenfor bostedstaten. Forordningen gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon, jf. Innst. 83 L (2018-2019) om endringer i åndsverkloven.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.11.2018

   Behandlet i Stortinget: 10.12.2018