Endringer i åndsverkloven mv. (portabilitet av nettbaserte innholdstjenester mv.)

Prop. 10 LS (2018-2019), Innst. 83 L (2018-2019), Lovvedtak 18 (2018-2019)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Kulturdepartementet Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Innstilling avgitt 30.11.2018 Innst. 83 L (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt en ny bestemmelse i ånsdsverkloven, § 112 a. Med dette inkorporeres forordning (EU) 2017/1128 - portabilitetsforordningen - i norsk rett. Forordningen forplikter tilbydere av nettbaserte innholdstjenester å tilby sine abonnenter adgang til tjenestene når de oppholder seg midlertidig utenfor Norge.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.11.2018

   Behandlet andre gang i Stortinget 14.12.2018