Lov om økonomisk boikott av Sør-Afrika og Namibia for å bekjempe apartheid.

Ot. prp. nr. 14, innst. O. nr. 29, besl. O. nr. 39 for 1986-87

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Saken er behandlet i utenriks- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 12.02.1987 Innst. O. nr. 29 (1986-87)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.02.1987

   Behandlet i Odelstinget: 16.03.1987

   Behandlet i Lagtinget: 19.03.1987