Om Nord-offshore a.s. - Ny eierstruktur, refinansiering og overdragelse av SIVA-anlegget.

St. prp. nr. 37, innst. S. nr. 55 for 1986-87

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er til behandling i energi- og industrikomiteen (utkast til innstilling er forelagt kommunal- og miljøvernkomiteen til uttalelse ang. kap. 552. Andre distriktsutbyggingstiltak)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet