Representantforslag om å sikre kvinner rett til erstatning etter alvorlige fødselsskader

Dokument 8:45 S (2018-2019), Innst. 177 S (2018-2019)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kjersti Toppe, Siv Mossleth Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (Sp) Innstilling avgitt 19.02.2019 Innst. 177 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et forslag fra representanter fra Senterpartiet om å sikre kvinner rett til erstatning etter alvorlige fødselsskader. Etter pasientskadeloven har ikke kvinner som får alvorlige skader i forbindelse med fødsel krav på erstatning, med mindre det skyldes feilbehandling. Forslaget fikk ikke flertall. Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet de Grønne og Rødt støttet forslaget. Regjeringspartiene stemte mot, og viste til at dersom man åpner for at kvinner skal få erstatning ved fødselsskader, åpner man samtidig for at andre pasienter som av ulike grunner får skader eller sykdom, får rett til erstatning. Det ble påpekt at det ikke er formålet bak pasientskadeloven, og vil kunne ha uante økonomiske konsekvenser.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 19.02.2019

   Behandlet i Stortinget: 07.03.2019