Om tilleggsbevilgninger og endringer på statsbudsjettet for 1986 under kapitlene 21, 1610.

St. prp. nr. 39, innst. S. nr. 69 for 1986-87

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er til behandling i forbruker- og administrasjonskomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet