Endringer i statsbudsjettet 2018 under Kunnskapsdepartementet

Prop. 21 S (2018-2019), kap. 291, 292, 3291 og 3292, Innst. 116 S (2018-2019)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kunnskapsdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 11.12.2018 Innst. 116 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i statsbudsjettet 2018 under Kunnskapsdepartementet, jf. Prop. 21 S (2018-2019) og Innst. 116 S (2018-2019).

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.12.2018

   Behandlet i Stortinget: 18.12.2018