Redegjørelse av utenriksministeren om FNs migrasjonsplattform

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Utenriksministeren har redegjort for Stortinget om FNs migrasjonsplattform. Redegjørelsen ble etterfulgt av en kommentarrunde fra partiene som er representert på Stortinget. Redgjørelsen ble vedtatt vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene