Om suppleringsvalg av et medlem til Stortingets velferdsutvalg.

Innst. S. nr. 58 for 1986-87

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet