Om valg av 5 medlemmer med varamedlemmer av kontrollkomiteen for Den norske stats Husbank.

Innst. S. nr. 62 for 1986-87

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet