Om valg av leder og nestleder med varamedlemmer til Kommunalbankens styre, og tre medlemmer med varamedlemmer til kontrollkomite for Kommunalbanken.

Innst. S. nr. 63 for 1986-87

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet