Representantforslag om straffegjennomføring i kriminalomsorgen

Dokument 8:65 S (2018-2019)

Merknad

Ble foreslått behandlet etter forretningsordenen § 39 annet ledd bokstav e), (tas ikke under behandling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Hadia Tajik, Jan Bøhler, Kari Henriksen, Lene Vågslid, Maria Aasen-Svensrud Forslag fra (A)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Vedtatt