Nordisk samarbeid.

St. meld. nr. 30, innst. S. nr. 90 for 1986-87

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i utenriks- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 10.02.1987 Innst. S. nr. 90 (1986-87)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.02.1987

   Behandlet i Stortinget: 17.02.1987