Reformer i personbeskatningen.

St. meld. nr. 35, innst. S. nr. 258 for 1986-87

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 08.06.1987 Innst. S. nr. 258 (1986-87)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.06.1987

   Behandlet i Stortinget: 11.06.1987