Forslag fra stortingsrepresentant Carl I. Hagen på vegne av Fremskrittspartiet: Stortinget ber Regjeringen sørge for et regelverk og kontrollapparat som sikrer likebehandling av skattlegging av naturalytelser fra alle arbeidsgivere uavhengig om disse er private eller offentlige.

Innst. S. nr. 258 for 1986-87

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 08.06.1987 Innst. S. nr. 258 (1986-87)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.06.1987

   Behandlet i Stortinget: 11.06.1987