Representantforslag om mer rettferdig inkasso og ulike tiltak for å hindre at flere havner i gjeldsfeller

Dokument 8:97 S (2018-2019)

Status: Forslaget er til behandling i komiteen.

Forslag fra Kari Elisabeth Kaski, Karin Andersen, Sheida Sangtarash Saken er til behandling i justiskomiteen Forslag fra (SV)
utkast til innstilling forelegges for familie- og kulturkomiteen og finanskomiteen til uttalelse før innstilling avgis

Saksgang