Representantforslag om mer rettferdig inkasso og ulike tiltak for å hindre at flere havner i gjeldsfeller

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kari Elisabeth Kaski, Karin Andersen, Sheida Sangtarash Saken er behandlet i justiskomiteen Forslag fra (SV)
utkast til innstilling er forelagt for familie- og kulturkomiteen og finanskomiteen til uttalelse
Innstilling avgitt 10.12.2019 Innst. 115 S (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har drøftet forslag fra stortingsrepresentanter om mer rettferdig inkasso og ulike tiltak for å hindre at flere havner i gjeldsfeller. Forslagene fikk ikke tilslutning fra flertallet i Stortinget.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.12.2019

   Debattert i Stortinget 28.01.2020
   Votert i Stortinget 28.01.2020