Særskilt melding fra Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) om ulik praksis for sikkerhetsklarering av personer med tilknytning til andre stater

Dokument 7:2 (2018-2019), Innst. 400 S (2018-2019)

Status: Saken er behandlet i komiteen og innstilling er avgitt. Avventer behandling i Stortinget.

Dokument fra Utvalg og kommisjoner Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 11.06.2019 Innst. 400 S (2018-2019)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og innstilling

      Innstilling avgitt 11.06.2019