Representantforslag om styrket krisesentertilbud for kvinner med rusproblemer

Dokument 8:99 S (2018-2019)

Status: Forslaget er til behandling i komiteen.

Forslag fra Elise Bjørnebekk-Waagen, Kari Henriksen, Lise Christoffersen, Siri Gåsemyr Staalesen, Torstein Tvedt Solberg, Maria Aasen-Svensrud Saken er til behandling i familie- og kulturkomiteen Forslag fra (A)

Saksgang