Representantforslag om å sikre at bedrifter, eksempelvis busselskap, hjemmehørende i utlandet må betale merverdiavgift fra første krone omsatt i Norge

Dokument 8:104 S (2018-2019)

Status: Forslaget er til behandling i komiteen.

Forslag fra Bengt Fasteraune, Martha Tærud, Nils T. Bjørke, Siv Mossleth Saken er til behandling i finanskomiteen Forslag fra (Sp)

Saksgang