Representantforslag om openheit om prioriteringar i det offentlege helsevesenet og å avslutte praksisen med hemmeleghald av Statens legemiddelverk sitt avgjerdsgrunnlag og kost-nytte-vurderingar av nye legemiddel

Dokument 8:111 S (2018-2019)

Status: Forslaget er til behandling i komiteen.

Forslag fra Kjersti Toppe, Marit Knutsdatter Strand, Nils T. Bjørke, Per Olaf Lundteigen Saken er til behandling i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (Sp)

Saksgang