Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og tannhelsetjenesteloven (styrking av pasient- og brukerombudsordningen mv.)

Prop. 64 L (2018-2019), Innst. 331 L (2018-2019), Lovvedtak 81 (2018-2019)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Helse- og omsorgsdepartementetSaken er behandlet i helse- og omsorgskomiteenInnstilling avgitt 28.05.2019Innst. 331 L (2018-2019)

Saksgang

Status

 • Vedtak i korthet

  Stortinget har vedtatt endringer i pasient- og brukerrettighetsloven som blant annet innebærer at ett av dagens pasient- og brukerombud skal ha en koordinerende rolle for alle ombudene. Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Rødt stemte i mot forslaget. Det er videre enstemmig vedtatt at de fylkeskommunale tannhelsetjenestene skal omfattes av pasient- og brukerombudsordningen.

 • Behandling og vedtak

  Lovsaken er ferdigbehandlet

 • Slik stemte representantene

  Første behandling:
  Voteringsoversikt

 • Behandling og innstilling

  Innstilling avgitt 28.05.2019

  Behandlet andre gang i Stortinget 11.06.2019