Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 79/2019 og nr. 78/2019 av 29/3-2019 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2013/36/EU (CRD IV) og forordning 575/2013/EU (CRR), og direktiv 2014/65/EU (MiFID II) og forordning 600/2014/EU (MiFR)

Prop. 83 S (2018-2019), Innst. 374 S (2018-2019) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Utkast til innstilling er forelagt for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse Innstilling avgitt 04.06.2019 Innst. 374 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har godkjent EØS-komiteens beslutning om å innlemme direktivet og forordningen om kapitalkrav og nasjonal tilpasning (CRD IV/CRR), samt direktivet og forordningen om finansielle instrumenter (MiFID II/MiFIR) i EØS-avtalen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.06.2019

   Behandlet i Stortinget: 14.06.2019