Representantforslag om tiltak for tryggere transport på norske veger

Dokument 8:121 S (2018-2019), Innst. 388 S (2018-2019)

Status: Saken er ferdigbehandlet i komiteen og innstilling er avgitt. Avventer behandling i Stortinget.

Forslag fra Hadia Tajik, Kirsti Leirtrø, Sverre Myrli, Arild Grande Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Forslag fra (A) Innstilling avgitt 04.06.2019 Innst. 388 S (2018-2019)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og innstilling

      Innstilling avgitt 04.06.2019

      Foreløpig dato for behandling i Stortinget: 20.06.2019