Representantforslag om kulturskolen for alle

Dokument 8:123 S (2018-2019), Innst. 377 S (2018-2019)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Freddy André Øvstegård, Karin Andersen, Mona Fagerås Saken er behandlet i utdannings- og forskningskomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 06.06.2019 Innst. 377 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Sosialistisk Venstreparti om at Stortinget skal be regjeringen fremme en stortingsmelding om kulturskoler med forslag til tiltak som kan styrke og videreutvikle kulturskolen og sikre økt deltakelse og tilgjengelighet for alle barn. Forslaget ble ikke vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.06.2019

   Behandlet i Stortinget: 14.06.2019