Representantforslag om tiltak for å styrke legevakttjenesten som akuttmedisinsk nødtjeneste og å innføre maksimal reisetid til legevakt

Dokument 8:139 S (2018-2019), Innst. 383 S (2018-2019)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Geir Inge Lien, Kjersti Toppe, Marit Knutsdatter Strand, Åslaug Sem-Jacobsen Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (Sp) Innstilling avgitt 04.06.2019 Innst. 383 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra medlemmer fra Senterpartiet om tiltak for å styrke legevakttjenesten som akuttmedisinsk nødtjeneste og å innføre maksimal reisetid til legevakt. Regjeringspartiene støttet ikke forslagene, som dermed ikke ble vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.06.2019

   Behandlet i Stortinget: 18.06.2019