Endring i stortingsvedtak gjort 16. desember 1986 om produktavgifter i fiske-, småkvalfangst- og selfangstnæringa til delvis dekning av avgift til Folketrygda for 1987.

St. prp. nr. 121,innst. S. nr. 257 for 1986-87

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 05.06.1987 Innst. S. nr. 257 (1986-87)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.06.1987

   Behandlet i Stortinget: 12.06.1987