Endring i stortingsvedtak gjort 16. desember 1986 om produktavgifter i fiske-, småkvalfangst og selfangstnæringa til delvis dekning av avgift til Folketrygda for 1987

St.prp. nr. 121, innst. S. nr. 257 for 1986-87

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er til behandling i finanskomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet