Samtykke til godkjenning av en avtale mellom Norge og Bangladesh vedrørende Bangladesh' tredje helse- og familieplanleggingsprogram.

St. prp. nr. 90, innst. S. nr. 246 for 1986-87

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er til behandling i utenriks- og konstitusjonskomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet