Representantforslag om rettferdige og sosiale alternativer til bompenger

Dokument 8:158 S (2018-2019), Innst. 50 S (2019-2020)

Status: Saken er ferdigbehandlet i komiteen og innstilling er avgitt. Avventer behandling i Stortinget.

Forslag fra Bjørnar Moxnes Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Forslag fra (R) Innstilling avgitt 19.11.2019 Innst. 50 S (2019-2020)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og innstilling

      Innstilling avgitt 19.11.2019

      Foreløpig dato for behandling i Stortinget: 26.11.2019