Representantforslag om avvikling av au pair-ordningen og styrkede rettigheter for au pairene frem til ordningen er avviklet

Dokument 8:162 S (2018-2019), Innst. 59 S (2019-2020)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Karin Andersen, Petter Eide Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 21.11.2019 Innst. 59 S (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet Representantforslag 62 S (2018-2019) om avvikling av au pair-ordningen og styrkede rettigheter for au pairene frem til ordningen er avviklet, jf. Innst. 59 S (2019-2020). Forslaget ble ikke vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 21.11.2019

   Debattert i Stortinget 03.12.2019
   Votert i Stortinget 03.12.2019