Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen og Petter Eide om avvikling av au pair-ordningen og styrkede rettigheter for au pairene frem til ordningen er avviklet

Til Stortinget
Oslo, i kommunal- og forvaltningskomiteen, den 21. november 2019

Karin Andersen

Kari Kjønaas Kjos

leder

ordfører