Endringer i obduksjonsloven mv. (rettsmedisinsk obduksjon av drepte i veitrafikken og regulering av Statens vegvesens arbeid med ulykkesanalyser)

Prop. 124 L (2018-2019), Innst. 130 L (2019-2020), Lovvedtak 43 (2019-2020)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Helse- og omsorgsdepartementet Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Innstilling avgitt 17.12.2019 Innst. 130 L (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt endringer i obduksjonsloven som innebærer at det skal gjennomføres rettsmedisinsk obduksjon av alle drepte i veitrafikken. Det vil bli politiets oppgave å sørge for obduksjon av alle som omkommer i veitrafikken. Rettsmedisinsk obduksjon vil kunne bidra til å gi mer informasjon om hendelsesforløp og årsaker ved trafikkulykker, og derfor gi viktig informasjon som kan brukes i arbeidet med trafikksikkerhet.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 17.12.2019

   Behandlet andre gang i Stortinget 11.02.2020