Endringar i statsbudsjettet 2019 under Helse- og omsorgsdepartementet (som følgje av endra takstar for legar, psykologar og fysioterapeutar)

Prop. 125 S (2018-2019), Innst. 423 S (2018-2019) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Helse- og omsorgsdepartementet Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Innstilling avgitt 13.06.2019 Innst. 423 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt å gi Helse- og omsorgsdepartementet fullmakt til å gjøre endringer i bevilgningene til de regionale helseforetakene, kommunene og trygderefusjonene som følge av endrede takster for legehjelp, psykologhjelp og fysioterapi fra 1. juli 2019.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.06.2019

   Behandlet i Stortinget: 18.06.2019